vzduchotechnika a klimatizace
studie · projekty · realizace · měření · poradenství · servis

Podporujeme

Vedení společnosti i její zaměstnanci si společně uvědomují, že k tomu, kam jsme se dostali, potřebovali i trochu něčeho, čeho se některým nedostává. Těm chtějí společně v rámci svých možností pomoci. Cílem našeho kolektivu není pouze zlepšení kvality vnitřního prostředí staveb, ale i zlepšení kvality života osob, kteří tyto stavby užívají.


Podpořené projekty v roce 2017

Člověk v tísni – projekt „Mediální vzdělávání“

Nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Oblasti a priority činnosti si určují podle naléhavosti situace a podle jejich reálných možností něco změnit. Námi podpořené projekty nás zaujaly především pro svůj dlouhodobý pozitivní dopad na naši společnost. Společně s organizací Člověk v tísni sdílíme myšlenku, že umění podrobit informace předkládané široké veřejnosti zdravé kritice je nejlepší cesta ke svobodné české společnosti. Toto vzdělání nepotřebuje pouze mládež, ale vlastně my všichni.

www.clovekvtisni.czwww.jsns.cz

Rugby club Praga Praha

Finančně jsme podpořili tělovýchovnou a sportovní činnost sportovního rugby klubu. Poskytnuté prostředky jsou investovány především do trénování dorostu, nákup sportovního náčiní, dresů, jejich údržbu atd.

Soukromá osoba Roman Hlaváček

Finančně jsme snažili prostřednictvím Konta Bariéra asistenčního ulehčit panu Romanovi Hlaváčkovi život po upoutání na invalidní vozík po dětské obrně. Roman před zhoršením zdravotního stavu působil v severních Čechách dlouhá dvě desetiletí v oblasti prevence drog a přenosných chorob, především virové nákazy HIV. Pracoval v nadaci Sokrates Most, spolupracoval mimo jiné s OHS Chomutov. Takových lidí si vážíme a podle našeho názoru si zaslouží více než morální podporu.

SK Chocerady

Finančně jsme podpořili činnost sportovní klubu v Choceradech. Prostředky byly použity pro nákup a údržbu sportovních pomůcek a vybavení pro mládež.

Podpořené projekty v předchozích letech

Nadace VIA, Kverulant.org, Nadace Partnerství, Post Bellum – projekt „Paměť národa“, Obec Zálezlice na obnovu po povodni v 2013, Základní speciální škola Jihlava, středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické v Myslibořicích a další.