vzduchotechnika a klimatizace
studie · projekty · realizace · měření · poradenství · servis

Naše hodnoty

Abychom úspěšně plnili požadavky našich zákazníků, přijali jsme za své tyto hodnoty:

  • úzce personálně propojujeme návrh a samotnou realizaci, což nám přináší cennou zpětnou vazbu
  • pro naše realizace zajišťujeme kvalitní projekční zázemí, do převzatých projektů přidáváme naše zkušenosti z realizovaných staveb
  • budujeme stabilní pracovní tým s nízkou mírou fluktuace
  • vybudování funkčního řešení a splnění požadavků provozu je naší prioritou
  • udržujeme dlouhodobé a seriózní vztahy se svými obchodními partnery
  • platíme včas
  • budujeme a rozvíjíme vztahy s našimi zaměstnanci, které považujeme za klíč k úspěchu
  • klademe velký důraz na zvyšování odborné kvalifikace našich zaměstnanců
  • finančně podporujeme neziskové projekty, které rozvíjí komunitní vztahy a českou společnost