vzduchotechnika a klimatizace
studie · projekty · realizace · měření · poradenství · servis

Oprávnění a autorizace

Certifikáty, oprávnění a osvědčení o autorizaci

(Kliknutím otevřete příslušné dokumenty ve formátu PDF)


Ostatní vybraná profesní oprávnění

  • osvědčení o autorizaci (autorizovaný inženýr a technik) v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení, vytápění a vzduchotechnika
  • osvědčení o odborné kvalifikaci v elektrotechnice podle vyhl. č. 50/1978 Sb. dle §6, §7, §8 a §10

Vázaná živnostenská oprávnění

(Kliknutím otevřete příslušné dokumenty ve formátu PDF)