vzduchotechnika a klimatizace
studie · projekty · realizace · měření · poradenství · servis

Podporujeme

Vedení společnosti i její zaměstnanci si společně uvědomují, že k tomu, kam jsme se dostali, potřebovali i trochu něčeho, čeho se některým nedostává. Těm chtějí společně v rámci svých možností pomoci. Cílem našeho kolektivu není pouze zlepšení kvality vnitřního prostředí staveb, ale i zlepšení kvality života osob, kteří tyto stavby užívají.


Podpořené projekty v roce 2016

Člověk v tísni – projekt „Lepší škola pro všechny“ a „Proti ztrátě paměti“

Nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Oblasti a priority činnosti si určují podle naléhavosti situace a podle jejich reálných možností něco změnit. Námi podpořené projekty nás zaujaly především pro svůj dlouhodobý pozitivní dopad na naši společnost. Společně s organizací Člověk v tísni sdílíme myšlenku, že umění podrobit informace předkládané široké veřejnosti zdravé kritice je nejlepší cesta ke svobodné české společnosti. Toto vzdělání nepotřebuje pouze mládež, ale vlastně my všichni.

www.clovekvtisni.czwww.protiztratepameti.czwww.lepsiskolaprovsechny.cz

Kverulant.org

Dobročinná organizace bojující proti plýtvání z veřejných prostředků. Jejich hlavním mottem je „Acta non verba“ (= Jednat, ne jenom mluvit).

www.kverulant.org

Nadace VIA

Tato nadace podporuje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti. Pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové organizace a investuje do jejich profesionálního rozvoje a pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České republice. Nadaci VIA jsme podpořili vícekrát v minulosti, v roce 2016 jsme přispěli na projekty Dobro-druzi a Rychlé granty.

www.nadacevia.cz

Podpořené projekty v předchozích letech

Nadace Partnerství, Post Bellum – projekt „Paměť národa“, Obec Zálezlice na obnovu po povodni v 2013, Základní speciální škola Jihlava, středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické v Myslibořicích a další.